Trykk “Enter” for å komme videre
Neïl Beloufa, YellowHost / Host B trying to Reach Out to Its Audience, 2021.

En verden i opprør

Henie Onstad med høyaktuell kunst i en urolig samtid.

Et utstillingsprogram som avspeiler den den aktuelle politiske situasjonen både i Europa, Afrika, Asia og Midt-Østen. Dette er ambisjonen til Henie Onstad i 2023. Det hele innledes 17. mars med Marc Chagall «Verden i opprør», verker fra 1930-40 tallet, en tid med fremvoksende rasisme og nasjonalfascisme i Europa. På begynnelsen av 1930-tallet undersøkte arbeidet hans den stadig mer aggressive antisemittismen i Europa, og han emigrerte til slutt til USA i 1941. I løpet av disse årene berører kunstverkene hans sentrale og aktuelle temaer som identitet, hjemland og eksil. 

Marc Chagall, Rundt henne, 1945, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, Gift of the artist, 1953, Foto: CNAC-MNAM/Philippe Migeat ©BONO/Chagall ®

Utstillingen presenterer ca. 50 verk, inkludert kostymer fra balletten Aleko, og er et samarbeid med Schirn Kunsthalle, Frankfurt. 

April: Fotografi-triennale

Henie Onstad presenterer den andre utgaven av New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media. Her tas pulsen på eksperimentelle praksiser innenfor fotografi og mediekunst. I triennalens andre utgave rettes oppmerksomheten mot kunstnere og praksiser med tilknytning til Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia. Triennalen inkluderer syv nye bestillingsverk som presenteres for første gang, i tillegg til skulptur, tekstil, storskala veggarbeider og videoinstallasjoner. Sentrale temaer er energiproduksjon og -distribusjon, utvinning av natur- og menneskeskapte ressurser og økologiske, sosiale og politiske konsekvenser av disse praksisene.   

Mixed technique using fire on a paper print. Portrait of Mustapha, the man responsible for the distribution of water in the oasis. January 2021 Tighmert, Morocco.

Kunstnere i utstillingen: Almagul Menlibayeva, Anna Ehrenstein, Anna Engelhardt and Mark Cinkevich,  Basim Magdy,  Dilyara Kaipova,  Emilija Skarnulyte, Farah Al Qasimi,  Giorgi Gago Gagoshidze and Tekla Aslanishvili,  Haig Aivazian, Istvan Virag,  Ketuta Alexi-Meskhishvili,  Köken Ergun, Kristina Õllek,  Lesia Vasylchenko, Marat Dilman,  Monira Al Qadiri,  Myriam Boulos,  Neïl Beloufa, Seif Kousmate. 

Verker fra Per Barclays 40-årige karriere
  
Den norske kunstneren Per Barclay (f. 1955) presenteres i soloutstillingen «Vortex» fra 18. august. Barclay arbeider med foto, skulptur og installasjon og med diverse materialer, som stein, stål, aluminium, glass, vann og spillolje. Utstillingen presenterer representative verk av kunstneren fra flere perioder i hans 40-årig kunstneriske karriere. Utstillingen viser verk som kontekstualiserer Per Barclay innenfor kunstnerbevegelsen Arte Povera, samt verk som har påvirket arbeidet til flere generasjoner norske kunstnere. 

Per Barclay, Skjorte, 1979. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet. © Barclay, Per/BONO

Barclay-utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster og kurateres av Ana María Bresciani.  

Abakanowicz’ skulpturer i vevd fiber

På 1960- og 70-tallet skapte den polske kunstneren Magdalena Abakanowicz (1930-2017) banebrytende skulpturer av vevd fiber. De var myke, ikke harde; tvetydige og organiske; ruvende arbeider som hang ned fra taket. De ble kjent som Abakaner. Utstillingen gir en sjelden mulighet til å utforske dette ekstraordinære arbeidet. Gjennom flere av de viktigste Abakanene utforsker utstillingen den sentrale perioden i Abakanowicz praksis da hennes vevde former løsrev seg fra veggen og inn i tredimensjonale rom. Abakanowicz fikk stor innflytelse på norske tekstilkunstnere på 1960- og 1970- tallet, blant annet gjennom Henie Onstads omfattende presentasjon Magdalena Abakanowicz. Organiske Strukturer i 1977. 

Magdalena Abakanowicz, Brun frakk, 1968. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Utstillingen er et samarbeid med Tate Modern og Fondation Toms Pauli ved Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne/Plateforme 10. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ann Coxon, Mary Jane Jacob og Henie Onstads Caroline Ugelstad. 

Henie Onstad Kunstsenter sett fra vest. Cr: Simen Øvergaard / Hok