Trykk “Enter” for å komme videre
Lysakerelva i oktober 2018. (Cr: Jan C Bjerkfelt)

Lysakerelva – mangfoldig, magisk og mystisk

Lysakerelva renner fra Osdammen ved Bogstadvannet gjennom et terreng som varierer fra rolig morenelandskap via et juv med flere viltre fosser frem til havet i Lysakerfjorden. Elvas store, men høyst variable, vannføring skyldes et nedbørsfelt som strekker seg forbi Storflåtan nordvest i Marka. Rester etter sag- og møllebruk står ved elvebredden som tause vitner om tiden da vannfallene ble utnyttet industrielt. I dag utgjør kantsonen et friområde på vel 700 mål. Siden elva danner Oslos vestgrense mot Bærum langs hele strekningen er forvaltningsansvar delt mellom kommunene.

Illustrasjon hentet fra boken “Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe” av ukjent forfatter og utgitt av Arthus BertrandParis : Arthus Bertrand, [1852] (Paris, [1852])
Grini Mølle 2004. (Cr: Bjoertvedt – Wikicommons)

Røafossen er det største fallet langs Lysakerelven. Til høyre står støttepilaren til Røa mølle som brant ca. 1890. Øverst skimtes damkaret. Fotografi av A.B. Wilse 1938, tatt fra Bærumssiden. (Cr: Oslo Museum)

Ankerveien, broen over Lysakerelven. Hammardammen. Her hadde Fossum sag sitt inntak av tømmer fra elven. Vi ser fra Bærumsiden og over til Oslosiden (nå golfbanen på Bogstad). Fossum gård ligger på høyden opp til venstre i bildet. Ved Hammardammen lå en stangjernshammer før det ble anlagt sagbruk på samme sted. En masovn lå på andre siden av brua ned til høyre. Restene kan sees fortsatt. På andre siden av brua, til venstre, ligger rester av slagghaugen fra produksjonen i masovnen. (Cr: Fritz Holland, 1938 Oslo Museum)

Elva med Voksen mølle til høyre, møllebygningen og tørkehuset med pipen. Virksomheten avviklet i 1935, revet i 1940-årene, Aker (Cr: Wilse 1914/Om)

Se video av Lysakerelva oktober 2018

Bading ved Wilseparken, 1920. (Cr: Bærum Bibliotek)
Samme badested, oktober 2018. (Cr: Jan C Bjerkfelt)
Utsnitt fra kart over Akershus amt, opprinnelig fra 1827, oppdatert 1921. (Cr: Lysakervassdragets venner – lvv.no)
Naturverdier langs Lysakerelva (Cr: Biofokus.no – 2006)
Oscar Hvalbye (1864-1938) tok teologisk embetseksamen 25 år gammel. Han arbeidet for bymisjonen (Kristiania Indremisjon) og var prest i Sagene menighet. Som ivrig amatørfotograf samarbeidet han med sin gode venn Anders B. Wilse. Han var virksom i Oslo i perioden ca 1890-1920. Hans fotosamling ble i 1986 gitt til Oslo Bymuseum.

Kommentarfeltet er stengt.