Trykk “Enter” for å komme videre
«Lawrence (Black Shirt)», fotografi fra 2012 av Catherine Opie. (Cr: Henie Onstad)

Satser stort på foto

Høsten 2017 starter Henie Onstad Kunstsenter en omfattende og langsiktig satsing på fotografi. Med unike fotoutstillinger vil kunstsenteret skape økt engasjement og kunnskap om fotografi som kunstform.

Prosjektet er muliggjort gjennom en femårig samarbeidsavtale med Abg Sundal Collier, Aars, Kolonihagen og Varner-gruppen som sammen støtter det med 1,4 millioner kroner årlig. Fotosatsingen realiseres også gjennom et samarbeid med Fritt Ord og prosjektet «Norwegian Journal of Photography», i tillegg til at Henie Onstad avsetter en betydelig andel av egne midler og ressurser.

Opplev foto

– Vi lever i en tid hvor fotografiet omgir oss overalt. De aller fleste av oss bærer et kamera i lommen. Kunnskap og forståelse om fotografiet er derfor viktigere enn noen gang. Vi vil jobbe for at stadig flere skal oppleve foto på Henie Onstad. Med svært gode og engasjerte samarbeidspartnere har vi nå fått mulighet til å igangsette en helt unik satsing, sier direktør for Henie Onstad Kunstsenter, Tone Hansen.

Langsiktig

Gjennom en ambisiøs femårig utstillings- og formidlingsplan skal kunstsenteret nå reetablere sin posisjon som et sted for det fotografiske uttrykket. Satsingen vil bli et viktig supplement til eksisterende visningsarenaer som prioriterer det fotografiske utrykket i Norge i dag. I de kommende årene vil Henie Onstad utvikle utstillinger, seminarer, workshops og undervisningsprogram med blikk for yngre talenter, etablerte fotografer og historiske legender.

Søker fotokurator

Som del av satsingen opprettes en ny stilling som fotokurator. Stillingen blir utlyst nasjonalt og internasjonalt og vil tilføre kunstsenteret spesifikk kompetanse. Stillingen skal gjennom et spesifikt utstillingsprogram bidra til å synliggjøre og skape engasjement om fotografiet som visuelt uttrykk.

Historisk arv

Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden har gjennom snart 50 år vært banebrytende i forhold til å vise den nye og eksperimentelle kunsten og er et historisk sted for foto i Norge. Helt siden 1970 har kunstsenteret vist fotografi som del av sitt utstillingsprogram og spilt en viktig rolle i forhold til å etablere fotografiet som kunstnerisk uttrykk. Nå vil publikum kunne oppleve en sterkere presentasjon av foto sammen med det andre kunstneriske programmet på Høvikodden i tiden som kommer.

Kåre Kivijärvi, selvportrett Grønland 1966. (Cr: Henie Onstad)

Verdens ledende

Den amerikanske fotografen Catherine Opie (1961), regnes som en av vår tids ledende fotografer og vil bli den første utstillingen i satsingen. Utstillingen Catherine Opie – Et øye med verden på Henie Onstad er den første retrospektive presentasjonen av Opie i Europa og blir fulgt av en egenprodusert katalog som distribueres internasjonalt i samarbeid med Buchhandlung Walter König.

Parallelt vises den omfattende og kritikerroste presentasjonen av Kåre Kivijärvi som var den første norske fotografen med bred anerkjennelse også som billedkunstner.

——

Hovedbildet er «Lawrence (Black Shirt)», fotografi fra 2012 av Catherine Opie. (Cr: Henie Onstad Kunstsenter)

 

Kommentarfeltet er stengt.