Trykk “Enter” for å komme videre
Bygninger som skal rives, Sandvika øst. Fra venstre kvartalene Andenæs/Aaamodt, Helgerud og Finstad. (Ill: Lpo/SummaB)

Ny Sandvikaplan med omfattende riving

31. mai 2017 ble avtalen om nye Sandvika inngått. 28 av 51 folkevalgte i kommunestyret gikk inn for planen. Høyre, Ap og MDG sto sammen om planen. Planen var omstridt, spesielt på grunn av nye byggehøyder. Det høyeste bygget blir på 16 etasjer – redusert fra utbyggernes ønske på 19. Sandvika sentrum øst slik folk kjenner byen i dag skal forvandles de nærmeste årene.

Flere kjente bygg som Helgerudgården, Andenæsgården, Aamodtgården og Kreditkassegården er planlagt revet. Det skal bygges 100.000 nye kvadratmeter bygg, av dette er rundt 40.000 kvadratmeter boliger – tilsvarende mellom 600 og 800 leiligheter.

Symbolene på 1970-tallets betong-Sandvika blir borte.

Gårdeierne vil rive flere kvartaler for å få rom for store  – og høye – eiendomsprosjekter. Andenæs-gruppen vil rive deres egen gård, Aamodtgården og Ekornrudgården, som henger sammen i en gruppe. Likeså skal hele Helgerudkvartalet, med Kreditkassegården og parkeringsanlegget opp mot tinghuset rives. Deler av tinghusetkomplekset vil også trolig rives og erstattes av nybygg.

Også Finstad-gården ned mot Sandviksveien må vike. Her skal et nytt bygg plasseres lenger øst, slik at Sandvika får en ny åpen siktlinje i Jørgen Kanitz gate, fra stasjonen og ned til fjorden.

Rives: Ekornrud- og Aamodt-gården opp mot jernbanen. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Aamodt-gården fra 1963. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Ekornrud-gården. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Helgerud-gården fra 1973. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Helgerud-gården fra 1973. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Kreditkasse-gården fra 1972. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Hele Helgerud-kvartalet på høyre side av Rådmann Halmrasts vei. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Hele Helgerud-kvartalet på høyre side av Rådmann Halmrasts vei. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Finstad-gården fra 1953. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)
Rives: Finstad-gården fra 1953. (Foto: Jan Carsten Bjerkfelt)

Kommentarfeltet er stengt.