Trykk “Enter” for å komme videre
Cobe - Parallelloppdrag for byutvikling av Sandvika Øst *** Local Caption *** Cobe - Parallelloppdrag for byutvikling av Sandvika Øst Bærum kommune

Verden sett fra Sandvika

I folketall er Bærum landets 5. største kommune. Oslo er størst, Bergen nummer to, Trondheim tre – Stavanger er nr fire med 133.000 innbyggere. Like bak er Bærum med 126.000 innbyggere, og dette tallet vokser for hvert år. (Ssb 2018)

Bærum er langt større enn de neste på listen fra Statistisk sentralbyrå ; Kristiansand, Fredrikstad, Sandnes, Tromsø og Drammen.

En kommune for fremtiden

Bærum er en spennende bygd. Det er en kommune med lang historie, interessante kulturminner, fantastisk natur mellom marka, toppene og sjøen. Det er også en kommune som har huset mange kjente kvinner og menn opp gjennom årene.

Bærum er kultur. Bærum er histore. Bærum har et spennende næringsliv. Bærum består av den fine blandingen av mennesker i alle samfunnslag som gjør lokalsamfunnet interessant.

Med nye øyne

SummaB skal være en digital kulturavis som skriver om Bærum på en litt annerledes måte enn tradisjonelle medier. Vi skal være fri og uavhengig, kunne ta stilling til kontroversielle saker uten bindinger.

Vi har tro på å trekke paralleller fra det historiske Bærum til Bærum av i dag. Nettopp for å sette vår samtid inn i et perspektiv som kan være interessant for yngre generasjoner og de mange familiene som hvert år flytter til Bærum fra andre steder i inn- og utland.

Det utvidede kulturbegrep 

SummaB er en kulturavis, ikke en nyhetsavis. Vi skriver om fenomener som påvirker oss og former oss. Vi leter etter de skapende krefter som har gjort Bærum til det kommunen i dag er.  Men hva er kultur?

«Kultur er det fellesskap av idéer, verdier og normer som et samfunn, dvs. en gruppe mennesker, har og som de forsøker å føre videre til den kommende generasjon

Vi forholder oss til denne samfunnsvitenskapelige definisjonen av begrepet kultur. Dette betyr at SummaBs kulturperspektiv når langt utenfor såkalt finkultur. Vi skriver om populærkultur like mye som tradisjonell elitist kultur.

Blikk utover 

Vårt mantra er «Verden sett fra Sandvika». Det betyr at vi også har en horisont som når ut over kommunegrensene. Akkurat som at Oslo-avisene ikke bare skriver om ting som skjer i hovedstaden.

Og hva betyr SummaB?

Summa [Summus] betyr “totaloversikt”, “hovedinnholdet”, “det øverste hele” på latin.

På engelsk er ordet hentet direkte fra latin, og i engelske ordbøker betyr «summa»;
“– a comprehensive work or series of works covering, synthesizing, or summarizing a particular field or subject.”

Og B-en står selvsagt for Bærum.

SummaB er for deg som leser – og skriver.

SummaB er en liten redaksjon og vi skal legge sten på sten i rolig tempo. Målet er at du alltid vil finne artikler du selv synes er interessante, og som du kan lese når det passer. Vi setter også pris på innspill, forslag, og eventuelle tekster/artikler du mener kunne passe for oss.

Ikke nøl med å ta kontakt: Send e-post til redaksjonen@summab.no

Kommentarfeltet er stengt.